RO (for English scroll down)

Kinga Sebestyen – CEO Kangoo Club Romania, Bulgaria, Serbia si Suedia ofera posibilitatea tuturor iubitorilor Kangoo Jumps sa participle la antrenamente, chiar daca nu au un instructor autorizat in orasul lor!

În timpul restricţiilor pandemiei am înţeles cât de important este să comunicăm online. Am avut mii de persoane care ne-au scris întrebându-ne cum pot face antrenamentele în continuare în condiţiile în care sălile erau închise. Atunci le-am oferit câteva tutoriale video online, iar acum, chiar dacă restricţiile pandemiei au fost ridicate, sunt încă foarte multe persoae care vor să facă Kangoo Jumps, dar nu au săli şi ore de acest tip în localităţile lor. A fost creat astfel un grup pe Facebook special dedicat antrenamentelor Online cu instructor autorizati din Romania, Bulgaria, Serbia si Croatia. În acest mod, cei de acasă vor putea face Kangoo Jumps corect, îndrumaţi de instructori specializaţi. Am gândit această modalitate de comunicare chiar şi acum când multe dintre săli sunt deschise. Ai opţiunea de a merge la clase offline, unde există, sau, dacă nu poţi ori nu ai timp, poţi face de acasă, online, pe termen lung. Trebuie doar să ai ghete Kangoo Jumps originale, şi aici insist pentru că pe piaţă există foarte multe produse contrafăcute care nu sunt conforme şi pot afecta articulaţiile şi coloana. Cine are mai multe întrebări despre ghete şi despre clasele Kangoo Jumps online, îmi poate scrie pa paginile mele de socializare”, spune Kinga Sebestyen.

Avem foarte multi clienti care au ghete personale, dar in orasele in care traiesc nu exista cluburi de fitness cu antrenamente Kangoo Jumps. Totodata, multi dintre voi ne scrieti ca va doriti o pereche de ghete, dar nu aveti timp sa mergeti la antrenamente.
Iata principalele doua motive pentru care am creat un grup pe facebook, pe care il gasiti aici si unde va puteti inscrie sa aflati totul despre antrenamentele Kangoo Jumps online:
- aveti posibilitatea sa va antrenati cu mai multi instructori
- orele care se desfasoara raman active si disponibile pana la finalul lunii
- va puteti antrena la orice ora si chiar de mai multe ori pe zi


Ce trebuie sa stii despre antrenamentele online?

1. Grupul a fost creat pentru antrenamente dedicate tuturor persoanelor care iubesc acest sport – Kangoo Jumps!
2. Antrenamentele sunt sustinute de Instructori Internationali autorizati.
3. Persoanele care doresc sa participle la antrenamentele online, trebuie sa aiba obligatoriu ghete Kangoo Jumps originale, achizitionate de la Distribuitorul Oficial Exclusiv Kangoo Club Romania (https://kangooclub.ro)
4. Abonamentul este 20€/luna si se poate achita prin PayPal la adresa kangoojumps.romania@gmail.com sau intr-unul din conturile:
IBAN: RO27BRDE210SV42104752100(RON)
IBAN: RO19BRDE210SV42355172100(EUR)
SWIFT COD: BRDEROBU
5. Abonamentul este valabil o luna calendaristica, din data de 1 pana in ultima zi a lunii (exemplu: 1-31 August)
6. Plata se face intre data de 16 pana in ultima zi a lunii, pentru luna urmatoare (exemplu: plata intre 16-30 iulie pentru abonament luna august)
7. In urma confirmarii platii, abonatul primeste acces in grupul creat special pentru luna achitata.
8. Programul antrenamentelor se va publica in curand!

 
Asteptam cu nerabdare sa va prezentam antrenamentele!


Echipa Kangoo Jumps Romania
#internationalOnlineKJtraining

EN

Kinga Sebestyen - CEO of Kangoo Club Romania, Bulgaria, Serbia and Sweden offers the opportunity to all Kangoo Jumps lovers to participate at trainings, even if they do not have an authorized instructor in their city!

"During the pandemic restrictions, I understood how important it is to communicate online. We had thousands of people writing to us and asking how they could continue their training when the halls were closed. Then I offered them some online video tutorials, and now, even though the pandemic restrictions have been lifted, there are still a lot of people who want to do Kangoo Jumps, but they don't have classes like this in their cities. Thus, a special Facebook group was created dedicated to Online training with authorized instructors from Romania, Bulgaria, Serbia and Croatia. In this way, those at home will be able to do Kangoo Jumps correctly, guided by specialized instructors. I thought of this way of communication even now when many of the gyms are open. You have the option of going to offline classes, where they exist, or, if you can't or don't have time, you can do it from home, online. All you have to do is have original Kangoo Jumps boots, and here I insist because there are a lot of counterfeit products on the market that are not compliant and can damage your joints and spine. Anyone who has more questions about KJ Rebound shoes and online Kangoo Jumps classes can write to me on my social media pages, ”says Kinga Sebestyen.

We have many clients who have personal boots, but in the cities where they live there are no fitness clubs with Kangoo Jumps workouts. At the same time, many of you write to us that you want a pair of boots, but you don't have time to go to workouts.
Here are a few main reasons why we created a group on Facebook, which you can find here and where you can sign up to find out all about Kangoo Jumps training online:
- you can train with several instructors
- the trainings remain active and available until the end of the month
- You can train at any time and even several times a day

What do you need to know about online training?

1. The group was created for training dedicated to all people who love this sport - Kangoo Jumps!
2. The trainings are supported by authorized International Instructors.
3. People who want to participate in online training must have original Kangoo Jumps boots, purchased from the Official Exclusive Distributor of Kangoo Club Romania (https://kangooclub.ro)
4. The subscription is 20 €/month and can be paid via PayPal at kangoojumps.romania@gmail.com or in one of the accounts:
IBAN: RO27BRDE210SV42104752100 (RON)
IBAN: RO19BRDE210SV42355172100 (EUR)
SWIFT CODE: BRDEROBU
5. The subscription is valid for one calendar month, from the 1st to the last day of the month (example: August 1-31)
6. Payment is made between the 16th and until the last day of the month, for the following month (example: payment between July 16-30 for the August subscription)
7. After confirming the payment, the subscriber receives access to the group created especially for the paid month.
8. The training program will be published soon!


We look forward to present you our workouts!


Team Kangoo Jumps Romania
#internationalOnlineKJtraining
.
.
◄ Înapoi
|
|
|
|
|
|